Ranked in 1 Practice Areas
2

Band 2

Public Law

Belgium

13 Years Ranked

About

Provided by Frank Judo

Europe

Practice Areas

Frank Judo is Partner in the Regulatory Practice Group.

He assists companies and private individuals in their legal relationship with public authorities within the broad framework of constitutional law and administrative law, particularly in the fields of economic administrative law and public law. His practice includes both advisory work and litigation, in particular before the Constitutional Court and the Council of State, with great attention to the preventive effect of well-considered advice.

Frank has, an extensive experience in providing preventive and curative advice to companies and government authorities on various aspects of procurement law.

Frank has published numerous legal contributions and regularly gives lectures on a wide range of topics, including the division of powers within the federal state and procurement law.

He holds a law degree from the Catholic University of Leuven (KU Leuven 1998), where he also studied philosophy, modern history and ecclesiastical law. He was attached to the Institute for Constitutional Law at the KU Leuven, between 1998 and 2004 as an assistant and between 2004 and 2017 as a voluntary scientific collaborator. He has been a member of the High Council of Justice since 2013.

Career

Frank has been a Partner at Liedekerke Waelbroeck Kirkpatrick since 2008.

Professional Memberships

Member of the OVB ethics committee (Flemish Bar Association)

Union Internationale des Avocats, secretary of the ‘real estate law’ commission

Publications

F. JUDO, "Contribution to the Lex Mundi Global Attorney-Client Privilege Guide, Belgian chapter", 2021

F. JUDO, "Contribution to the Guide to Public Procurement and Law, chapter on the legal regulation of public procurement in Belgium", 2021

(met R. Vanderbeck) “L’application de la législation sur les marchés publics aux collaborateurs de la Justice », in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019, Brussel, EBP, 2019, 709-729

(met E. De Brabanter en K. Goethals) “Alles heeft zijn kost. Een praktische verkenning van het begrip ‘levenscycluskost’”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2017-2018, Brussel, EBP, 2018, 415-432

“Overheidsopdrachten: enkel voor de happy few”, noot bij HvJ C-410/14, Dr Falk Pharma, O.o.O., 2017, 183-187

“Overheidsopdrachten en openbare orde – ruimte voor een genuanceerde benadering”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, Brussel, EBP, 2017, 555-579

“Parlementair multitasken” in Nederlands Juristenblad, 2017, 655

(met C. van den Eynden, A. Vandeburie en M. Beynsberger) “Belgium”, te verschijnen in The Public-Private Partnership Review, Londen, LB Research, 2017, 21-34

“De terugkeer van de gemengde intercommunale ? Recent decreetgevend werk over intergemeentelijke samenwerking en de participatie van privaatrechtelijke rechtspersonen in Vlaanderen”, T.Gem., 2010, 25-30

(met Tim Souverijns) “Nog even wachten op de CROO. Bedenkingen over de ‘toezichthoudende autoriteiten of structuren’ in artikel 83 van de richtlijn-overheidsopdrachten 2014”, in C. DE KONINCK, P. THIEL, P. FLAMEY en B. DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek overheidsopdrachten 2013-2014, Brussel, EBP, 2014, 573-587 (580-582, 587)

§ “Tweemaal het huis uit. Schroeft recente Luxemburgse rechtspraak inzake in house de nieuwe richtlijnen preventief terug ?” noot bij de arresten-Centro Hospitalar de Setubal (C-574/12) en Technische Universität Hamburg-Harburg (C-15/13) van het Hof van Justitie, te verschijnen in T.Aann., 2014/4

“De onbestaande bestuurshandeling – hoe bestaat het ?”, noot bij arrest nr 217.087 d.d. 29 december 2011 in zake Stad Izegem van de Raad van State, CDPK, 2012, 589-593

“Hou me tegen, of ik doe een ongeluk ! De Raad van State naast - en tegenover – de deelstatelijke administratieve rechtscolleges”, J. Vanpraet (ed.), Administratieve rechtscolleges (Recht en Regio 1), Brugge, Die Keure, 2013, 25-43

(met J. Honnay) “Mercurius – Asclepius: 1-0 ? Capita selecta rond overheidsopdrachten in de ziekenhuispraktijk” in C. DE KONINCK, P. THIEL, P. FLAMEY en B. DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek overheidsopdrachten 2012-2013, Brussel, EBP, 2013, 593-616

“Stilstaan is vooruitgaan. De artikelen 16 bis BHWI en 5 bis BBW na de zesde staatshervorming”, in T.B.P., 2013, 436-439

“De taalwetgeving voor het bedrijfsleven na het arrest-Las. Lees maar, er staat niet wat er staat/La législation sur l’emploi des langues dans l’entreprise après l’arrêt-Las. Il n’y a pas toujours ce qu’il y a”, In Foro, 2013, jg. 11, afl. 41, 21-27

§ (met M. DAELEMANS) “Wetgevende validatie en de Raad van State. Een belemmering voor of (soms) een weg naar rechtsherstel ?”, in I. COOREMAN, L. PEETERS en D. LINDEMANS (ed.), De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2012 (195-) 228-237

“De regionalisering van de onteigeningswetgeving. Minnelijke overdracht of onteigening van de onteigening(sprocedure) ?”, in R. PALMANS en D. LINDEMANS (ed.) , Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties, Mortsel, Intersentia, 2012, 27-47

“Inbesteden in Luxemburg en Brussel. Een arrest van de Raad van State over de toepassing van een weerbarstig leerstuk”, noot bij RvSt nr 212.509 in zake CIPAL, in T.Aann., 2012/2, 101-109

“Uitkijken naar Sisyfus. Een eerste kennismaking met het voorstel van richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten”, T.Aann, 2012/4, 34-53

(met J. Honnay) “Touwtrekken om een vredesdividend. De wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied in context geplaatst”, C.D.P.K., 2012, 374-380 (-386)

“Is de norm nog normaal ? Kan een ISO-norm gehanteerd worden als selectiecriterium, of ook als gunningscriterium”, noot bij R.v.St., nr 206.645 d.d. 15 juli 2010 in zake NV Labonorm, in T.Aann., 2011, 39-42

“Constitutieve autonomie anno 2010: onmiskenbare stilstand of onderhuidse evolutie?”, in A. DE BECKER en E. VAN DEN BOSSCHE (ed.), Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht. Het beginsel van constitutieve autonomie, de artikelen 35 en 195 van de Grondwet, Brugge, Die Keure, 2011, 241-260

(met J. HONNAY), ‘Overheidsopdrachten en deontologische regels: een LAT-relatie of een huwelijk onder druk ?”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2010/2011, Brussel, EBP, 2011, 319-333

"Justitie in de zesde staatshervorming – of: over regularisatie als bevoegdheidsverdelend beginsel”, T.B.P., 2011, 516-522

“Wel aanvullend ? Niet aanvullend ? Het Grondwettelijk Hof over de gewestelijke bevoegdheden inzake overheidsopdrachten”, noot bij GWH 9/2011 d.d. 27 januari 2011, in T.Aann., 2011/4, 387-393

(met N. NOLET DE BRAUWERE) “Lobbyen bij de overheid: niemandsland of no-go zone ?/ Le lobbying auprès des autorités. No man’s land ou zone interdite ?” in F. JUDO (ed.), Cont(r)acten met de overheid/Contacts et contrats entre pouvoirs publics et entreprises, Brussel-Gent, IBJ-Larcier, 2010, 5-15 en 45-55 (117 p)

“Publiek-private samenwerking: ook een innovatief concept in bevoegdheidsrechtelijk perspectief ?”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2009/2010, Brussel, EBP, 2010, 319-328

Deel “Landbouw” in de reeks Bevoegdheidsverdeling in het federale België, Die Keure, 2011, 119 p

Languages Spoken

Dutch

French

English

German

Italian

Discover other Lawyers at
Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

Provided by Chambers
Filter by
Band

Belgium

Banking & Finance

Freya Mareels
4
Freya Mareels
Head of Banking & Finance
4
Band 4
Banking & Finance: Regulatory

Tom Van Dyck
2
Tom Van Dyck
2
Band 2
Competition: Domestic

Stefaan Raes
3
Stefaan Raes
3
Band 3
Vincent Mussche
U
Vincent Mussche
U
Up and Coming
Corporate/M&A

Christel Van den Eynden
4
Christel Van den Eynden
4
Band 4
Damien Conem
4
Damien Conem
Head of Corporate/M&A
4
Band 4
Jacques Meunier
4
Jacques Meunier
4
Band 4
Dispute Resolution: Arbitration

Arnaud Nuyts
2
Arnaud Nuyts
2
Band 2
Aimery de Schoutheete
3
Aimery de Schoutheete
3
Band 3
Employment

Paul Geerebaert
3
Paul Geerebaert
Head of Employment
3
Band 3
Vincent Busschaert
5
Vincent Busschaert
5
Band 5
Energy

Damien Verhoeven
1
Damien Verhoeven
Head of Energy
1
Band 1
Intellectual Property

Sarah Van den Brande
U
Sarah Van den Brande
U
Up and Coming
Planning & Environment

Dominique Devos
2
Dominique Devos
2
Band 2
François Tulkens
2
François Tulkens
2
Band 2
Filip De Preter
3
Filip De Preter
3
Band 3
Public Law

François Tulkens
2
François Tulkens
2
Band 2
Frank Judo
2
Frank Judo
2
Band 2
Vincent Ost
4
Vincent Ost
4
Band 4
Real Estate

Yves Delacroix
1
Yves Delacroix
Head of Real Estate
1
Band 1
20 of 21 results