Ranked in 1 Practice Areas
2

Band 2

Planning & Environment

Belgium

4 Years Ranked

About

Provided by Dominique Devos

Europe

Practice Areas

Dominique Devos is part of the Real Estate and Regulatory Practice Group. He advises clients regarding Administrative Law, Public Law and Environmental Law and he is also an expert in the regulation regarding soil contamination. Dominique was several years head of the legal department of the Flemish Waste Authority (OVAM). This experience has given Dominique an excellent knowledge of waste management, soil remediation, and contaminated land. Dominique is recognised as one of the key persons behind brownfield development in Flanders.

He has an all-round experience in all aspects of environmental law and focuses on soil remediation files. He also advises on several other fields of law such as regulations that deal with REACH, RoHS, and product liability. Dominique has a particular expertise in food and feed, such as food labelling, packaging, health claims, recalls and regulatory compliance.

Career

Dominique joined Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick as a Partner in 2014.

Professional Memberships

Member of the Antwerp Bar

Member of the Brussels Bar

Member of the editorial office of the following magazines:

Milieu- en Energierecht

Food, Science & Law

Publications

Dominique Devos, “Recente ontwikkelingen inzake de Vlaamse afvalstoffen- en bodemsaneringswetgeving”, in Deketelaere, K. en Deketelaere, M. (Eds.), Jaarboek Milieurecht 1999, Leuvem 14, Brugge, Die Keure, 2000.

Dominique Devos en Eric Van Dooren, "De bevoegdheid van de Vlaamse gemeentebesturen met betrekking tot huishoudelijk afval: algemeen juridische en fiscaal juridische topics", in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2001-2003, M. De Jonckheere en K. De Ketelaere (Eds.), Brugge, Die Keure, 2003.

Dominique Devos en Bob Martens, Brownfieldontwikkeling in Vlaanderen, Kluwer uitgevers, 2004, 463 p.

Dominique Devos, noot onder Arbitragehof 1 december 2004: "De verpakkingsheffing op niet herbruikbare drankverpakkingen getoetst door het Arbitragehof: wat zullen we drinken", RAGB, 2005-5.

Dominique Devos, "Afval en bodemsanering in België", in Handboek Milieu- en Energierecht, Kurt Deketelaere (Ed.), Brugge, Die Keure, 2006.

Dominique Devos, “Groenvoorziening, afval-, water- en bodembeleid”, in Mijn Stad, Mijn Onderneming, Bob Martens (Ed), Heule, UGA, 2006.

Dominique Devos, noot onder Arbitragehof 14 december 2005: “De drankverpakking na het arrest van het Arbitragehof van 14 december 2005: Iedereen voldaan?”, RAGB, 2006;

Dominique Devos, “Het nieuwe Bodemdecreet: algemeen overzicht”, M.E.R., 2007-1, 3-37.

Dominique Devos, “Saneringsplicht met het oog op waterzuivering – Gemeentelijke responsabilisering in afvalwaterbeleid”, Riolering, november / december 2008, jaargang 11, 13-15.

Dominique Devos en Christophe Schelfaut, Update actualia van de Gewestbelastingen -2011', in M. Dejonckheere (Ed.), Lokale en Regionale Belastingen, speciale editie: jaarboek 2010-2011, Die Keure, Brugge, nr. 2011/2-3, 125-155.

Dominique Devos, 'Actualia Gewestelijke Vlaamse belastingen 2011-2013, in M. Dejonckheere (Ed.), Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen, Die Keure, Brugge, 2012-2013 Fiscale regionalisering, 55-142.

Dominique Devos en Christophe Schelfaut, 'De CLP-Verordening (nr. 1272/2008): een stille revolutie inzake gevaarlijke stoffen en mengsels', M.E.R., 2012/1, 19-36.

Dominique Devos, i.s.m. Christophe Schelfaut, “Bodemsanering, in K. Deketelaere, M. Schoups en A. Verbeke (Eds), Handboek Bouwrecht, Intersentia, 2013, 95-120.

Dominique Devos, i.s.m. Christophe Schelfaut, “Afvalstoffen”, in K. Deketelaere, M. Schoups en A. Verbeke (Eds), Handboek Bouwrecht, Intersentia, 2013, 121-138.

Dominique Devos, “Wijzigingen aan het Bodemdecreet van 27 oktober 2006”, in Jaarboek Milieurecht 2014, Leuvem, Brugge, Die Keure, 2014.

Dominique Devos, “Claims inzake levensmiddelen; het Hof van Justitie om toelichting gevraagd”, in Food Science & Law, 2014/2, 131-134.

Dominique Devos en Christophe Schelfaut, “De nietigheidssanctie in geval van overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest: hoe rechtspraak mogelijks bijdraagt tot grotere rechtsonzekerheid”, in M.E.R., 2014/2, 87-100.

Dominique Devos, “Wijzigingen aan het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid”, in N.N.K., 2014/2, 28-31.

Dominique Devos, “Krachtlijnen van het (Vlaams) decreet ruimtelijke economie van 13 juni 2012”, in N.N.K., 2014/3, 27-31.

Dominique Devos, “De procedures in het decreet betreffende de omgevingsvergunning: milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning verenigd”, in M.E.R., 2014/3, 171-186.

Tamara Leidgens et Dominique Devos, “La mention obligatoire des allergènes présents dans les denrées alimentaires préemballées et son extension aux denrées alimentaires non préemballées à partir du 13 décembre 2014”, in Food, Science & Law 2014/4.

Dominique Devos, “ Wijzigingen aan het bodemdecreet – de voor de notariële praktijk belangrijkste wijzigingen toegelicht, in Nieuw Notarieel Kwartaalschrift, 2014/4.

Dominique Devos, co-author, “20 jaar Bodemdecreet – 20 prangende vragen”, series Omgeving TeRecht, Larcier, November 2015.

Dominique Devos, “Een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten“, in Nieuw Notarieel Kwartaalschrift 2015/3-4.

Dominique Devos and Ellen Van Nieuwenhuyze, “L’autorisation d’allégations de santé – de nouveaux espoirs pour le secteur des pré- et probiotiques“, in Food, Science & Law 2015/4.

Dominique Devos and Ellen Van Nieuwenhuyze, “Novel foods 2.0 – Wat brengt de nieuwe verordening (EU) nr. 2015/2283? “, in Food, Science & Law 2016/1.

Dominique Devos and Ellen Van Nieuwenhuyze, “Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en hygiëne: puntjes op de i“, in Food, Science & Law 2016/2.

Dominique Devos and Ellen Van Nieuwenhuyze, “Verkoop van huisbereide maaltijden via internet en korteketendistributie: juridische kanttekeningen“, in Food, Science & Law 2016/3.

Dominique Devos and Joachim Gellynck, “De verplichte voedingswaardevermelding vanaf 13 december 2016“, in Food, Science & Law 2016/4.

Dominique Devos, “De omgevingsvergunning als nieuw instrument voor een milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning : aandachtspunten voor de notaris“, in Bericht aan het Notariaat 2017/1.

Dominique Devos, “De nieuwe Vlaamse regeling voor de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten“, in Bericht aan het Notariaat 2017/2.

Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het Bodemdecreet, 2017 in ‘(ver)kopen in het omgevingsrecht, Dominique Devos (Ed), Larcier, 2017.

“Voorverpakte levensmiddelen: soms weinig verpakking en levensmiddel, maar veel tekst”, in Food, Science & Law 2017/3, 78-82

“Opgelet met de aansprakelijkheid van de notaris in het kader van het Bodemdecreet!”, in Bericht aan het Notariaat 2017/3, 171-173

“Belangrijkste wijzigingen aan de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek vanaf 1 oktober 2017”, in Bericht aan het Notariaat 2017/4, 228-230

“Voeding voor medisch gebruik: bijzondere samenstellings en informatievoorschriften – wat komt er op ons af?”, in Food Science & Law 2018/1, 15-19

Dominique Devos en Jonas Van Orshoven. “Reglementering van de Brusselse brandstoftanks” , in Bericht aan het Notariaat 2018/3, 152-154

“Harmoniseringsdecreet aangepast voor elektronische verkoop van onroerend goed”, in Bericht aan het Notariaat 2019/1, 41-42

Dominique Devos en Julie Vanhoenacker. “De Juridische contouren van het verbod op plastic voor eenmalig gebruik » , M.E.R., 2019/1, 44-52

Dominique Devos en Jonas Van Orshoven. “Geregistreerde benamingen in de voedingsector: een overzicht”; in Food Science & Law, 2019/2, 70-76

Dominique Devos en Jonas Van Orshoven, “Rechtspraakoverzicht van het Handhavingscollege: capita selecta”, in Gregory Verhelst (Ed.), Jaarboek 2018 – Omgeving TeRecht, 189-209.

Dominique Devos en Jonas Van Orshoven, “What makes you stronger, shouldn’t kill you – De wetgeving over fortificatie en verrijking van voedingsmiddelen in kort bestek”, in Food, Science & Law 2019/4.

Experience

Advice on the transfer of contaminated soil in the context of a real estate sale

Assistance on permit disputes with the environmental authorities (relating to waste, soil, special conditions)

Litigating safety measures in the context of environmental matters

Advice and litigation in PFAS related matters

Advice on the prescription of liability

Negotiations with the environmental authorities

Drafting settlements in environmental related issues

Advice on the obligation to take back waste and the corresponding fee for packaging

Advice on climate related issues

Assistance in a criminal procedure re dumping of waste

Advising on environmental sector funds (petrol stations, fuel tanks)

Litigating on noise nuisance related to industrial activities

Litigating on disposal of waste

Languages Spoken

Dutch

French

English

Discover other Lawyers at
Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

Provided by Chambers
Filter by
Band

Belgium

Banking & Finance

Freya Mareels
4
Freya Mareels
Head of Banking & Finance
4
Band 4
Banking & Finance: Regulatory

Tom Van Dyck
2
Tom Van Dyck
2
Band 2
Competition: Domestic

Stefaan Raes
3
Stefaan Raes
3
Band 3
Vincent Mussche
U
Vincent Mussche
U
Up and Coming
Corporate/M&A

Christel Van den Eynden
4
Christel Van den Eynden
4
Band 4
Damien Conem
4
Damien Conem
Head of Corporate/M&A
4
Band 4
Jacques Meunier
4
Jacques Meunier
4
Band 4
Dispute Resolution: Arbitration

Arnaud Nuyts
2
Arnaud Nuyts
2
Band 2
Aimery de Schoutheete
3
Aimery de Schoutheete
3
Band 3
Employment

Paul Geerebaert
3
Paul Geerebaert
Head of Employment
3
Band 3
Vincent Busschaert
5
Vincent Busschaert
5
Band 5
Energy

Damien Verhoeven
1
Damien Verhoeven
Head of Energy
1
Band 1
Intellectual Property

Sarah Van den Brande
U
Sarah Van den Brande
U
Up and Coming
Planning & Environment

Dominique Devos
2
Dominique Devos
2
Band 2
François Tulkens
2
François Tulkens
2
Band 2
Filip De Preter
3
Filip De Preter
3
Band 3
Public Law

François Tulkens
2
François Tulkens
2
Band 2
Frank Judo
2
Frank Judo
2
Band 2
Vincent Ost
4
Vincent Ost
4
Band 4
Real Estate

Yves Delacroix
1
Yves Delacroix
Head of Real Estate
1
Band 1
20 of 21 results