Skip to content

Zhuoxin Law Firm

Guangzhou Office

Current View:

This content is provided by Zhuoxin Law Firm.


Senior Partners: James Chen, Kenda Peng, Hui Lu, Jason Li, Ling Luo, Yi Zhang, Haohui Wang, Jackie Wang, Jiang Zhu, Weibin Li, Yifan Zhou, Guangjun Fu
Partners: Qi Chang, Wenbin Chang, Huanxia Chen, Andy Chan, Cyrus Chan, Johnson Ke, Minwei Kuang, Echo Lau, Richmond Rao, Liyun Su, Manrong Tang, Hailong Xia, Weikun Xie, Shubiao Yang, Zhen Yao, Diwen Zhong
Number of lawyers: 105

MAIN AREAS OF PRACTICE

Asset Management
■ Bankruptcy & Restructuring
■ Corporate
■ Foreign Direct Investment
■ Banking & Insurance
■ Intellectual Property
■ Labour & Employment
■ Litigation & Arbitration
■ Mergers & Acquisitions
■ Overseas Investment
■ Real Estate
■ Securities & Capital Markets